مراحل حضور در حراجی
ثبت نام در سایت انتخاب نوع اشتراک ثبت نام در حراجی رقابت در حراجی برنده شدن در حراجی دریافت بن تخفیف